03 October 2023

ปิ่นทอง รับรางวัล นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4 รางวัล

คุณสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4 รางวัล ในงาน Eco Innovation Forum 2023 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูมฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดงาน Eco Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด "MIND INSPIRE for Eco 2023" ให้ หัว และ ใจ นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจะมอบให้กับนิคมฯ ที่ "พัฒนาและยกระดับ" คุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ประจำปี 2566 ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้

  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ระดับ Eco-World Class รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ระดับ Eco-Excellence รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ระดับ Eco-Excellence รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ระดับ Eco-Excellence