18 September 2023

PIN จัดกิจกรรม Company Visit

14 กันยายน 2566 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ "PIN" นำโดย ดร.เอกพล สกุลพลไพศาล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับคณะนักลงทุน ในกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ โดยมีการบรรยายภาพรวมของบริษัทฯ และตอบคำถามต่างๆ แก่นักลงทุน ทั้งนี้ได้มีการพาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 และ โครงการ ปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค แห่งใหม่