กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

26 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลา: 14.00 - 16.00 น.
30 พฤษภาคม 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567

เวลา: 15.15 - 16.00 น.

กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
07 มีนาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566 เวลา: 16.15 - 17.00 น.
15 ธันวาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566 เวลา: 13.15 - 14.00 น.
12 กันยายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566 เวลา: 16.15 - 17.00 น.
14 มิถุนายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
29 พฤษภาคม 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
27 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา: 14.00 - 16.00 น.
13 มีนาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565 เวลา: 14.15 - 15.00 น.
13 ธันวาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565 เวลา: 15.15 - 16.00 น.
29 สิงหาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565 เวลา: 10.15 - 11.00 น.
23 สิงหาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ เวลา: 13.15 - 15.00 น.
30 พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา: 09.15 - 10.00 น.